C C C C A+ A A- X

Регистър на декларации по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

                                                  на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ)

                                                                  РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО  -  2022 г.

 

№ по ред

Три имена

Длъжност

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

43.           

Иван Атанасов Атанасов

Сист. администратор

 

РД-26-978/19.04.2022г.            

 

 

44.

Кремена Михайлова Димитрова

Съд. Секретар

 

РД-26-990/20.04.2022 г.

 

 

45.

Петя Генчева Генчева

Съд. Деловодител

 

РД-26-1009/20.04.2022 г.

 

 

46.

Гергана Генчева Генева

Съд. Секретар

 

РД-26-1011/21.04.2022 г.

 

 

47.

Цветан Димитров Димитров

Призовкар

 

РД-26-1024/26.04.2022 г.

 

 

48.

Росица Ненова Яръмова

Съд. Деловодител

 

РД-26-1025/26.04.2022 г.

 

 

49.

Пенка Маркова Димкова

Гл. счетоводител

 

РД-26-1038/27.04.2022  г.

 

 

50.

Павлина Тодорова Панайотова

Съд. Деловодител

 

РД-26-1040/27.04.2022 г.

 

 

51.

Мария Симеонова Бобева

Адм. секретар

 

РД-26-1052/28.04.2022 г.

 

 

52.

Нора Константинова Костова

Съд. Архивар

 

РД-26-1090/04.05.2022 г.

 

 

 

 

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

                                                  на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ)

                                                                  РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО  -  2021 г.

 

№ по ред

Три имена

Длъжност

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

33.

Кремена Михайлова Димитрова

Съд. Секретар

 

РД-11-903/20.04.2021 г.

 

 

34.

Петя Генчева Генчева

Съд. Деловодител

 

РД-11-910/20.04.2021 г.

 

 

35.

Росица Ненова Яръмова

Съд. Деловодител

 

РД-11-912/20.04.2021 г.

 

 

36.

Гергана Генчева Генева

Съд. Секретар

 

РД-11-915/20.04.2021 г.

 

 

37.

Цветан Димитров Димитров

Призовкар

 

РД-11-916/20.04.2021 г.

 

 

38.

Павлина Тодорова Панайотова

Съд. Деловодител

 

РД-11-941/21.04.2021 г.

 

 

39.

Иван Атанасов Атанасов

Сист. администратор

 

РД-11-942/21.04.2021 г.

 

 

40.

Нора Константинова Костова

Съд. Архивар

 

РД-11-943/21.04.2021 г.

 

 

41.

Пенка Маркова Димкова

Гл. счетоводител

 

РД-11-980/26.04.2021 г.

 

 

42.

Мария Симеонова Бобева

Адм. секретар

 

РД-11-1040/29.04.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

                                                  на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ)

                                                                  РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО  -  2020 г.

№ по ред

Три имена

Длъжност

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

22

Кремена Михайлова Димитрова

Съд. секретар

 

855/14.05.2020

 

 

23

Росица Ненова Яръмова

Съд. деловодител

 

85714.05.2020

 

 

24

Мария Симеонова Бобева

Адм. секретар

 

852/14.05.2020

 

 

25

Цветан Димитров Димитров

Призовкар

 

854/14.05.2020

 

 

26

Иван Атанасов Атанасов

Сис.администратор

 

859/14.05.2020

 

 

27

Петя Генчева Генчева

Съд. деловодител

 

858/14.05.2020

 

 

28

Пенка Маркова Димкова

Гл. счетоводител

 

86214.05.2020

 

 

29

Нора Константинова Костова

Съд. архивар

 

856/14.05.2020

 

 

30

Павлина Тодорова Панайотова

Съд. деловодител

 

861/14.05.2020

 

 

31

Гергана Генчева Генева

Съд. секретар

 

853/14.05.2020

 

 

 

 

 

 

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

                                                  на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ)

                                                                  РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО  -  2019 г.

№ по ред

Три имена

Длъжност

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

12.

Кремена Михайлова Димитрова

Съд. секретар

 

821/11.04.2019 г.

 

 

13.

Росица Ненова Яръмова

Съд. деловодител

 

822/11.04.2019 г.

 

 

14.

Мария Симеонова Бобева

Адм. секретар

 

858/15.04.2019 г.

 

 

15.

Цветан Димитров Димитров

Призовкар

 

877/16.04.2019 г.

 

 

16.

Иван Атанасов Атанасов

Сис.администратор

 

881/16.04.2019 г.

 

 

17.

Петя Генчева Генчева

Съд. деловодител

888/17.04.2019 г.

888/17.04.2019 г.

 

 

18.

Пенка Маркова Димкова

Гл. счетоводител

 

958/24.04.2019 г.

 

 

19.

Нора Константинова Костова

Съд. архивар

 

984/30.04.2019 г.

 

 

20.

Иванка Николова Бонева

Съд. деловодител

 

990/30.04.2019 г.

 

 

21.

Павлина Тодорова Панайотова

Съд. деловодител

1252/04.06.2019 г.

1252/04.06.2019 г.

 

 

 

 

 

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане

                                   на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ)

                                              РАЙОНЕН СЪД - ДРЯНОВО  -  2018 г.

№ по ред

Три имена

Длъжност

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №/дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Вх. №/Дата на подадена декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

1.

Мария Симеонова Бобева

Адм. секретар

1290/01.06.2018 г.

1290/01.06.2018 г.

 

 

2.

Кремена Михайлова Димитрова

Съд. секретар

1291/01.06.2018 г.

1291/01.06.2018 г.

 

 

3.

Иванка Николова Бонева

Съд. деловодител

1292/01.06.2018 г.

1292/01.06.2018 г.

 

 

4.

Цветан Димитров Димитров

Призовкар

1293/01.06.2018 г.

1293/01.06.2018 г.

 

 

5.

Ягода Любенова Лесичарска

Съд. секретар

1307/01.06.2018 г.

1307/01.06.2018 г.

 

 

6.

Светлана Николова Енчева

Съд. деловодител

1327/05.06.2018 г.

1327/05.06.2018 г.

 

 

7.

Иван Атанасов Атанасов

Сис.администратор

1331/05.06.2018 г.

1331/05.06.2018 г.

 

 

8.

Пенка Маркова Димкова

Гл. счетоводител

1364/07.06.2018 г.

1364/07.06.2018 г.

 

 

9.

Росица Ненова Яръмова

Съд. деловодител

1365/07.06.2018 г.

1365/07.06.2018 г.

 

 

10.

Нора Константинова Костова

Съд. архивар

1367/07.06.2018 г.

1367/07.06.2018 г.

 

 

11.

Росица Недялкова Колева

Съд. секретар

3005/03.12.2018 г.

3005/03.12.2018 г.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация