C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ
На Районен съд - Дряново, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

РС - Дряново

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2020 г.

Разходи общо

596 338

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

395 221

Други възнаграждения и плащания за персонала

44 236

Осигурителни вноски

118 566

Издръжка

38 315

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Публикуван в изпълнение на чл. 56, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г

 

БЮДЖЕТ
На Районен съд - Дряново, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/24.01.2019 г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

РС - Дряново

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2019 г.

Разходи общо

573 836

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

378 352

Други възнаграждения и плащания за персонала

40 000

Осигурителни вноски

119 695

Издръжка

35 789

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Публикуван в изпълнение на чл. 56, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г

                                                                            БЮДЖЕТ

На Районен съд - Дряново, утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/25.01.2018 г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

РС - Дряново

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2018 г.

Разходи общо

502556

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

328836

Други възнаграждения и плащания за персонала

33260

Осигурителни вноски

105357

Издръжка

35103

Платени данъци, такси и адм. Санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация